Vi måste förändra omsorgen så att kundens behov och önskemål kommer först. Sedan kan vi utifrån det titta på kompetens, ledarskap och organisation så att vi anpassar verksamheten efter uppdraget.

Den 18 mars i år medverkade Frösunda i en heldagskonferens om omsorg i Dagens Industris regi. Det var många skickliga talare, ledande beslutsfattare och experter, som diskuterade frågor på temat ”Omsorg – framtidens utmaningar och lösningar”.

Jag var själv med i flera av panelsamtalen.Frågorna rörde sig kring ämnet: Hur skall man möta kravet på högre kvalitet inom omsorgen – särskilt med tanke på att det skall ske parallellt med ekonomiska åtstramningar och en ökande äldre befolkning?

Det första svaret är: Makten måste förflyttas till kunden! De människor vi finns till för, våra kunder, ska inte behöva anpassa sig efter befintliga strukturer eller mallar som inte passar dem. Branschen behöver istället skapa en omsorg som alltid utgår från den enskilda människan.

En av de mer intressanta och inspirerande talarna på konferensen var Anders Ekholm från Institutet för Framtidsstudier som arbetat med regeringens LEV-projekt (Långsiktig Efterfrågan på Välfärdtjänster: hälso- och sjukvård samt äldreomsorg fram till 2050). Han menade att framtidens behov av äldreomsorg innebär stora utmaningar, men att det finns möjligheter och tid att förändra. Enligt honom måste vi bl.a. ”ändra på organisationer och processer och låta oss inspireras från andra branscher för att tänka nytt”.

Vi måste hitta alternativa sätt att utföra hälso- och omsorgstjänster så att vi gör rätt saker på rätt sätt. Vår skyldighet är att se till att kunden kan leva sitt liv utifrån sina normer och värderingar. Kunden har rätt till det. Därför måste vi så snart som möjligt hitta bra verktyg och arbetssätt som möjliggör individuellt formad omsorg. Vi behöver innovationer inom omsorgen, såväl organisatoriska som tekniska, om vi ska kunna möta framtidens behov.

Innovation är svaret på framtidens omsorg! Det kunde i alla fall vi talare enas om på konferensen.

dagens_industri_20140318
Konferens, Dagens Industri, 18 mars 2014