Debatt

Tid för omsorgens egen kvalitetslogik Det finns en avgörande skillnad mellan den kvalitetslogik som styr en fabrik och den som driver omsorgen framåt. Många i vår bransch, både offentliga och privata utförare, liksom debattörer och beslutsfattare, har stelnat i den industriella kvalitetslogiken och argumenterar för kvalitetsmål utifrån den. I omsorgen är kvalitet inte objektiv utan […]

Ge alla ett värdigt liv, oavsett

Dödligheten är stor bland landets psykiskt sjuka. I genomsnitt lever de 20 år kortare än andra. På Dagens Samhälle har representanter från Mind, föreningen för psykisk hälsa, höjt ett varnande finger för detta uppseendeväckande faktum och påpekar att levnadsvanor och livsvillkor är essentiellt för att få leva längre: ”En stor del av överdödligheten utgörs av död […]

Därför köper mormor ingen iPhone

Två forskare vid Linköpings universitet har undersökt äldre personers relation till sitt hem och sina saker. Resultatet visar hur relationen till saker som heminredning och teknikprylar avtar och blir mindre viktigt med åldern. I perioden då vi bygger bo är sådant viktigt, men ju äldre man blir desto troligare att man avstår från att köpa […]

Släpp traineejobben, Stefan

I veckan har Sveriges nya S-ledda regering börjat arbeta. Det aktualiserar Stefan Löfvéns oroande förslag att skapa 20 000 nya traineejobb åt arbetslösa ungdomar inom vården. Eller om vi ska kalla det hotet att undergräva professionaliseringen av en av samhällets viktigaste branscher. Så släpp traineejobben, Stefan. Låt istället omsorg med kvalitet bli signum för din […]

Öppet brev till nya ministrarna på Socialdepartementet

Till: Socialförsäkringsminister och chef för Socialdepartementet Annika Strandhäll, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Hej Annika, Gabriel och Åsa! Jag vill gratulera till era nya uppdrag som ministrar på Socialdepartementet! Många utmaningar ligger framför er i detta tunga ansvarsområde men också mycket spännande och roliga utmaningar. Eftersom ni är nya på jobbet […]

Kundens makt: vår viktigaste valfråga

Jag fick frågan av Svenskt Näringsliv: Vilken är Frösundas viktigaste valfråga? För mig är svaret självklart: Vem ska ha makten över omsorgen – kunden! Svenskt näringsliv: Kunden ska få bestämma Som ett av de äldsta omsorgsföretagen i Sverige är det för oss en självklarhet att kunden ska få bestämma. När kunden får chansen att göra […]

Hur är läget med funktionshinderspolitiken?

Funktionshindrades förutsättningar att delta i samhället går åt rätt håll, men förbättringarna sker alldeles för långsamt för att man ska nå de politiskt uppsatta målen innan 2016. Det visar rapporten Hur är läget? från Myndigheten för delaktighet som följt upp hur regeringens lyckat genomföra sin strategi av funktionshinderspolitiken. Fortfarande har personer med funktionsnedsättning sämre delaktighet än […]

Samma kvalitet, men bättre ekonomi

Sluta prata bemanning! Så säger vi i vår förtroenderedovisning och vi får medhåll av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Hon skriver i Svenska Dagbladetatt den privatägda omsorgen måste sluta smutskastas. Maria Larsson tar upp exemplet från Östersunds kommun där man låtit bygga två identiska äldreboenden, det ena i kommunal regi och det andra privat, just […]

Framtidens ledarskap – Frösundas ledarskap

Det gör mig mycket stolt att Ann-Marie Stolberg, vår chef för kundstödsavdelningen som hjälper Frösundas kunder med juridiskt stöd, är utsedd av Ledarna till framtidens kvinnliga ledare i Sverige – alltså en av Sveriges 75 främsta unga cheferna 2014. Ett gott ledarskap är helt avgörande för att vi ska leverera kvalitet och god omsorg till kunden. […]

Ett systematiskt förbättringsarbete nödvändigt för att nå kvalitet

Hur kan vi i branschen skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet för varje kund? Ett viktigt steg inför framtiden är mod. Modet att våga agera ansvarsfullt och hantera brister på ett transparent sätt. Alla med erfarenhet inom omsorg vet att arbetet innebär frågor som kan vara mycket svåra och komplexa. Det har vi på Frösunda […]