Hur är läget med funktionshinderspolitiken?

Funktionshindrades förutsättningar att delta i samhället går åt rätt håll, men förbättringarna sker alldeles för långsamt för att man ska nå de politiskt uppsatta målen innan 2016. Det visar rapporten Hur är läget? från Myndigheten för delaktighet som följt upp hur regeringens lyckat genomföra sin strategi av funktionshinderspolitiken. Fortfarande har personer med funktionsnedsättning sämre delaktighet än […]

Samma kvalitet, men bättre ekonomi

Sluta prata bemanning! Så säger vi i vår förtroenderedovisning och vi får medhåll av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Hon skriver i Svenska Dagbladetatt den privatägda omsorgen måste sluta smutskastas. Maria Larsson tar upp exemplet från Östersunds kommun där man låtit bygga två identiska äldreboenden, det ena i kommunal regi och det andra privat, just […]

Mät livskvalitet istället för bemanning

Vi skulle vilja att man slutar prata om bemanning för att istället fokusera på vad som är kvalitet för kunden. Och då dyker naturligtvis frågor upp: finns det något sätt att mäta kvalitet? Och livskvalitet – vad är det? Detaljreglering av bemanning skymmer sikten för verkliga möjligheter att skapa kvalitet inom omsorgen. Frågan om bemanning […]

Anpassa omsorgen efter behoven

Vi måste förändra omsorgen så att kundens behov och önskemål kommer först. Sedan kan vi utifrån det titta på kompetens, ledarskap och organisation så att vi anpassar verksamheten efter uppdraget. Den 18 mars i år medverkade Frösunda i en heldagskonferens om omsorg i Dagens Industris regi. Det var många skickliga talare, ledande beslutsfattare och experter, […]