Två forskare vid Linköpings universitet har undersökt äldre personers relation till sitt hem och sina saker. Resultatet visar hur relationen till saker som heminredning och teknikprylar avtar och blir mindre viktigt med åldern. I perioden då vi bygger bo är sådant viktigt, men ju äldre man blir desto troligare att man avstår från att köpa på sig saker – så även ny teknik som smartphones. Något överraskande kanske att det är tanken på de nära och kära som ska ta hand om allt efter bortgången som påverkar besluten för äldre att inte köpa på sig ”onödiga” prylar.

”Egentligen handlar det alltså inte främst om ett teknikmotstånd, utan om en praktisk syn där nya inköp blir ytterligare en sak för de anhöriga att rensa ur dödsboet,” säger forskarna Lars-Erik Hagberg och Åsa Larsson Ranada.