Hur kan vi i branschen skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet för varje kund? Ett viktigt steg inför framtiden är mod. Modet att våga agera ansvarsfullt och hantera brister på ett transparent sätt. Alla med erfarenhet inom omsorg vet att arbetet innebär frågor som kan vara mycket svåra och komplexa.

Det har vi på Frösunda tagit med oss och vårt fasta ställningstagande är att alltid ta ansvar när något går snett. Naturligtvis för att så snabbt som möjligt rätta till det som blivit fel, att lära oss något av det som hänt och förebygga att liknande situationer uppstår igen. Vi lär oss och vi utvecklas.

Vårt förbättringsarbete grundar sig i Socialstyrelsens föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och våra verksamheter drivs alla av samma sak: kundfokuserat kvalitetsarbete. Under hela 2013 har vi på Frösunda haft fullt fokus på kvalitetsutveckling och våra kunder ger satsningen höga betyg. Det gör oss givetvis stolta och visar att vi är på rätt väg.

Men vi står också ödmjuka inför den gemensamma samhällsutmaning vi har framför oss. Hur ska vi ge god omsorg i framtiden, när allt fler ska tas om hand av allt färre?

Det är den stora frågan som jag kommer återkomma till om och om igen.