Fallskador är något som är vanligt bland äldre över 75 år. Syn, balans och förmågan att gå försämras vid hög ålder, vilket kan leda till fall och fallskador. Petra Pohl heter forskaren vid Umeå universitet som avhandlat ämnet.

Hennes forskning visar att den som en gång ramlat och skadat sig löper mycket hög risk att göra det igen de närmaste åren. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på den som redan fått fallskador och gå igenom vilka riskfaktorer som finns för att medvetandegöra dessa.

En annan del av lösningen är fysisk träning i styrka och balans. Men också att förmå personen att känna trygghet igen, då blotta rädslan för att falla blir en riskfaktor i sig.

Hela avhandlingen finns tillgänglig här: umu.diva-portal.org