Det gör mig mycket stolt att Ann-Marie Stolberg, vår chef för kundstödsavdelningen som hjälper Frösundas kunder med juridiskt stöd, är utsedd av Ledarna till framtidens kvinnliga ledare i Sverige – alltså en av Sveriges 75 främsta unga cheferna 2014.

Ett gott ledarskap är helt avgörande för att vi ska leverera kvalitet och god omsorg till kunden. Det är så viktigt för oss att en strategisk satsning på ledarskapet är en grundsten del i kvalitetsarbetet. Under 2013 har jag rest runt hela landet och träffat alla våra 240 chefer. Många av dem har en bakgrund i branschen och förstår värdet av att alltid ha kundens bästa för ögonen även när arbetsdagarna blir långa och uppgifterna många.

Frösundas chefer ansvarar för att omsätta våra värderingar i bemötande och beteenden. Våra värderingar, respekt, engagemang och nyfikenhet ska bli till handling i mötet med kunder, närstående och beställare. Ann-Marie Stolberg är en förebild, det vet vi som arbetar med henne, och det gör mig mycket glad att det är fler som delar Frösundas syn på framtidens ledarskap. Grattis, Ann-Marie!