Frösundas uppdrag är att skapa livskvalitet för människor som är i behov av särskilt stöd, oavsett om det beror på en funktionsnedsättning, en demenssjukdom eller en utsatt familjesituation.

Frösunda startade 1994 ur en grundläggande idé att personer med funktionsnedsättning ska få en naturlig plats i samhället. Idag är vi drygt 8000 medarbetare som arbetar med omsorg, stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning eller social problematik. Frösunda har 2432 kunder och vi finns i hela Sverige. Det gör oss till en av de ledande aktörerna i landet.

Vår bakgrund inom personlig assistans har skapat grunden för vår kompetens och kunskap kring individuellt anpassat stöd till våra kunder. Det tar vi med oss när vi växer inom andra affärsområden och når fler kundgrupper. För att komma närmare vår vision där alla människor har en naturlig plats i samhället växer vi ständigt.

Övertygelsen är att:
·      Omsorgen måste anpassas till den enskilda människans behov
·      Vad som är god kvalitet måste avgöras av kunden
·      Förtroende skapas genom att vi agerar och hanterar våra brister på ett modigt och transparent sätt
·      För att vi ska kunna utveckla hållbar omsorg krävs helt nya innovationer

I vår nysläppta Förtroenderedovisning, som finns att läsa eller ladda ner på www.frosunda.se, berättar vi om vår syn på kvalitet, vad vi har gjort 2013 och vad vi tänker göra 2014. Helt enkelt vad vi gör för att visa oss värdiga ett fortsatt förtroende från våra andra kunder. Välkomna att besöka vår webbsida och ta del av Förtroenderedovisningen.