Dödligheten är stor bland landets psykiskt sjuka. I genomsnitt lever de 20 år kortare än andra. På Dagens Samhälle har representanter från Mind, föreningen för psykisk hälsa, höjt ett varnande finger för detta uppseendeväckande faktum och påpekar att levnadsvanor och livsvillkor är essentiellt för att få leva längre:

”En stor del av överdödligheten utgörs av död i hjärt- och kärlsjukdom. Denna dödlighet förklaras i sin tur av levnadsvanor som rökning, övervikt och brist på motion. Det är möjligt att påverka levnadsvanor med hjälp av individuell rådgivning inom vården. Levnadsvanor bestäms dock till stor del av människors levnadsvillkor: boende, social gemenskap, ekonomi och tillgång till meningsfull sysselsättning.”

När vi får förtroendet att värna om psykiskt sjuka människors liv, oavsett om det är på heltid eller deltid, är det att viktigt ge samtliga individer de bästa möjligheter till ett gott liv. Det går bortom mat och tak över huvudet. Det handlar om ett bemötande och en balans mellan utrymme och meningsfulla uppgifter. En annan viktig del är att vi som omvårdare hela tiden håller oss uppdaterade om den självuppskattade livskvalitén hos våra kunder. Då märker vi direkt om någon mår dåligt. För alla har rätt till ett värdigt liv, oavsett.