Med bara några dagar kvar till valet rasar debatterna som bäst i TV, radio, på twitter och vid fikaborden. En av de viktigaste frågorna handlar om hur vi vill att omsorgen ska fungera. Debattens vågor går höga och det är lätt att tappa sikte på målet. För oss på Frösunda är det målet en valutgång som ser till att varje individ i behov av omsorg får rätten att själva välja den.

Demokrati är viktigt och valfrihet är betydelsefull. Vi på Frösunda kämpar för allas rätt att få sina behov tillgodosedda och att delta. Ledstjärnan i vårt arbete är att alla – oavsett ålder, härkomst, funktionalitet – ska ha en naturlig plats i samhället. Att delta i vårt demokratiska val är därför en viktig beståndsdel i deltagandet och rätten att välja.

Så gör din röst hörd på söndag!