Jag fick frågan av Svenskt Näringsliv: Vilken är Frösundas viktigaste valfråga? För mig är svaret självklart: Vem ska ha makten över omsorgen – kunden!

Svenskt näringsliv: Kunden ska få bestämma

Som ett av de äldsta omsorgsföretagen i Sverige är det för oss en självklarhet att kunden ska få bestämma. När kunden får chansen att göra så kommer också kvalitetsfrågan att lösa sig. Det blir tydligt vem som får kunder, och vem som inte får det, och vi får en marknad som faktiskt reglerar sig själv.