Blir man mer tillfreds med livet ju äldre man blir? Ja, i vår del av världen, men inte i andra, visar en ny undersökning från det amerikanska Princeton-universitet.

Undersökningen visar att människor i rika engelskspråkiga länder mår som sämst i medelålder (45-54 år) för att sedan bli mer och mer tillfreds med livet för varje år som går. Det gäller för både män och kvinnor. Men det resultatet gäller inte för hela världen. I andra delar, som Östeuropa, forna Sovjetunionen och Latinamerika, sluttar kurvan nedåt från 20-årsåldern och framåt.

Vad man försökt mäta är:

  1. tillfredsställelse med livet
  2. känslor och humör
  3. livets mening och mål, och
  4. fysisk hälsa och smärta.

Av resultaten kan vi se att det är viktigt att ta hand om våra äldre, för livet är meningsfullt ända till slutet. God omsorg är inte bara fysiskt och mediciniskt utan också psykologiskt. En högkvalitativ äldreomsorg ger nöjdare äldre – utifrån och in.