Vi skulle vilja att man slutar prata om bemanning för att istället fokusera på vad som är kvalitet för kunden. Och då dyker naturligtvis frågor upp: finns det något sätt att mäta kvalitet? Och livskvalitet – vad är det?

Detaljreglering av bemanning skymmer sikten för verkliga möjligheter att skapa kvalitet inom omsorgen. Frågan om bemanning är viktig, men man måste besvara den på ett mer dynamiskt sätt: rätt person på rätt plats i rätt tid, för att ge vård och omsorg för bästa möjliga livskvalitet för varje enskild kund. Och för att kunna besvara frågan om livskvalitet måste det finnas utrymme för innovationer.

Vårt högt uppsatta mål på Frösunda är att hitta transparenta mått på värdet av god omsorg. Vi genomför regelbundet mätningar som handlar om bemötande och kundnöjdhet. Men det räcker inte. Vi behöver kunna mäta hur våra kunder upplever sin livskvalitet oavsett vad de tycker utgör ett gott liv. Vi måste våga fråga hur det känns och hur de mår, på riktigt. Det är ett respektfullt och transparent sätt att ta ansvar för sitt uppdrag.

Ofta tänker man på livskvalitet i termer av lycka. Men det är mer än så. Ett gott liv innehåller möjlighet att engagera sig, känna sig delaktig och låta sig uppslukas av det man själv finner meningsfullt. Livskvalitet innebär också relationer, band mellan människor och samhörighet.

Under 2013 genomförde Frösunda flera pilotprojekt som ett led i att utveckla kundmätningar. Bland annat, som första svenska bolag, testade vi ett verktyg som utvecklats av forskare vid Penn State University i USA: Livskvalitetsmätningen Perma. Med ett antal frågor sökte vi fånga in hur våra kunder upplever och definierar livskvalitet. Att fånga livskvalitet är komplext, men vi ser stora möjligheter med metoden och kommer att utöka piloten under 2014. Det blir ett viktigt redskap för oss för att förstå kärnan i vårt uppdrag, för att bygga förtroende och för ledningsarbetet. Investeringar i utvecklingsarbete och forskning är vårt sätt att mäta huruvida vi lyckas med vårt faktiska uppdrag: att skapa livskvalitet för människor.

Vi står bara i början av ett utvecklingsarbete som kan ta oss från hämmande detaljstyrning till möjliggörandet av innovationer för kundernas bästa.