Livet bättre med åren

Blir man mer tillfreds med livet ju äldre man blir? Ja, i vår del av världen, men inte i andra, visar en ny undersökning från det amerikanska Princeton-universitet.

Undersökningen visar att människor i rika engelskspråkiga länder mår som sämst i medelålder (45-54 år) för att sedan bli mer och mer tillfreds med livet för varje år som går. Det gäller för både män och kvinnor. Men det resultatet gäller inte för hela världen. I andra delar, som Östeuropa, forna Sovjetunionen och Latinamerika, sluttar kurvan nedåt från 20-årsåldern och framåt.

Vad man försökt mäta är:

  1. tillfredsställelse med livet
  2. känslor och humör
  3. livets mening och mål, och
  4. fysisk hälsa och smärta.

Av resultaten kan vi se att det är viktigt att ta hand om våra äldre, för livet är meningsfullt ända till slutet. God omsorg är inte bara fysiskt och mediciniskt utan också psykologiskt. En högkvalitativ äldreomsorg ger nöjdare äldre – utifrån och in.

Med löfte om ett gott 2015!

Jag vill önska alla en god fortsättning på det nya året! 2014 var ett händelserikt och givande år för oss på Frösunda och vi ser mycket fram emot allt spännande som 2015 kommer att bjuda på. För vår del lovar vi att göra 2015 till ett ännu bättre år enligt våra grundläggande värderingar: ansvarfull omsorg med hög kvalitet.

Till att börja med vill vi ett bidrag till en bättre värld. En av Frösundas kärnbudskap är att alla människor ska ha möjlighet att vara en del av samhället. Därför ville vi ge en julklapp till våra anställda som skulle understryka detta. Vi delade ut 100 000 kronor till tre välgörenhetsorganisationer som våra anställda själva röstat fram.

Vinnarna blev: Stiftelsen Min Stora Dag, SOS Barnbyar och UNICEF. Stiftelsen Min Stora Dag hjälper barn med livshotande sjukdomar att få sina önskedrömmar förverkligade.
minstoradag.org

SOS Barnbyar driver så kallade barnbyar över hela världen där föräldralösa och övergivna barn får bo med speciellt anställda ”barnbymammor”.
sos-barnbyar.se

Unicef:s arbete kretsar kring bekämpning av fattigdom, barns rätt till överlevnad och utveckling, skydd mot våld och övergrepp, utbildning och jämställdhet, HIV/aids, katastrofarbete och opinionsbildning för barns rättigheter.
unicef.se

Samtliga gör ett jätteviktigt arbete och förhoppningsvis ger vårt bidrag en hjälpande hand under det nya året 2015. God fortsättning på er!

Grattis till årets uppfinnarkvinna!

”Årets uppfinnarkvinna 2014 ger rörelsefrihet åt alla” deklarerar Svenska Uppfinnareföreningen i dagarna. De ger årligen ger ut ett pris till årets uppfinnarkvinna. I år går priset till Marit Sundin för hennes uppfinning Addseat, som är en rörlig sits till ett gyrostyrt fordon, t.ex. Segway. Marit, som levt med amputerade ben sedan en bilolycka som treåring, har utgått från sina egna behov av rörlighet i sin prisade uppfinning.

– Jag har alltid levt ett aktivt liv, det har genomsyrat mig. Jag hittar lösningar på saker för jag vill leva som alla andra här i Åre med skidåkning och utflykter. Det kräver mycket av mig. Det geniala är att sitsen är anpassningsbar efter min kropp och jag kan komma upp i ögonhöjd med andra människor. Det är ovärderligt, säger Marit till Svenska Uppfinnareföreningen.

Den 3 december – som också var internationella funktionshindersdagen – mottog Marit sin utmärkelse som den nionde vinnaren i ordningen, samt en stipendiesumma på 75 000 kronor. Delar av motiveringen av Marit som årets uppfinnarkvinna lyder:

”Hon får utmärkelsen för att hon är en sann entreprenör som hittar vägar runt alla hinder med en uthållighet och energi som är värd allas vår beundran – en stark och inspirerande förebild!”

Frösunda kan bara hålla med!

Årets Nobelpristagare avråder från vinsttak

Årets ekonomipristagare Jean Tirole kom till Stockholm för att motta Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han forskar bland annat kring hur man ska reglera marknader för att uppnå maximal nytta för alla. Jean Tirole beskrivs som en av världens mest inflytelserika ekonomer. Därför gläder det mig extra att just han avråder från förslaget om vinsttak inom den privata omsorgssektorn (svt.se). Han vänder sig också emot att införa krav på personaltäthet. Han säger:

– Man måste låta företagen göra vinst om de minskar sina kostnader eller överträffar kvalitetsförväntningarna. Det gäller att uppmuntra och sporra dem till att jobba effektivt. Med begränsade vinstmöjligheter lockar man bara till sig de minst effektiva, ”sämsta” företagen.

Det här är precis vad vi på Frösunda tycker och det baseras på många års erfarenhet att vara en av de bästa i branschen. Precis som Tirole menar vi att regleringar av vinst och bemanning inte driver utvecklingen av det som är viktigast för kunden – kvalitet. Naturligtvis handlar inte vinst och bemanning om göra avkall på kvaliteten i arbetsinsatsen och slutresultatet. Vi vill driva det mest effektiva företaget där kunderna talar om för oss vad som är högsta möjliga kvalitet.

Rörelse för kundmakt i omsorgen

I USA finns begreppet ”health consumerism”, alltså hälsokonsumtion. Det är ett begrepp som syftar till att patienten har större medbestämmande i sin vård – en rörelse från ”doktorn säger, patienten gör” till en partnerskapsmodell.

Det kan tyckas självklart att kunden ska ha god kännedom och själv få vara med och bestämma om sin vård, och därför överflödigt att lyfta fram. Men jag vill slå ett extra slag för kundens rätt att mötas i sin önskan om vad som vore bäst för just henne. Och ”health consumerism” visar att det är en fråga som är aktuell i många delar av världen.

Det är faktiskt inte alla kunder som får ta del av sin egen omsorg, för att de inte orkar, eller vet att de får det. Eller i värsta fall; för att de inte tillåts. Men hos oss på Frösunda kunden ska ha makten att själva påverka sin omsorg – det är en del av vår hela verksamhetsidé!

Släpp traineejobben, Stefan

I veckan har Sveriges nya S-ledda regering börjat arbeta. Det aktualiserar Stefan Löfvéns oroande förslag att skapa 20 000 nya traineejobb åt arbetslösa ungdomar inom vården. Eller om vi ska kalla det hotet att undergräva professionaliseringen av en av samhällets viktigaste branscher.

Så släpp traineejobben, Stefan. Låt istället omsorg med kvalitet bli signum för din nya regering!

Att arbeta med omsorg är ett mycket svårt uppdrag. Den som har blivit beviljad en omsorgsinsats har förlorat så mycket av sina egna förmågor att samhället måste ge stöd för att personen ska kunna ha en skälig livssituation. Ofta är det ett stort trauma för den hjälpbehövande personen, oavsett om det är en stroke, olycka eller demenssjukdom som ligger bakom behovet av boende eller annat stöd. Med sviktande hälsa, ångest och kanske insikten om förestående död är det inte konstigt att en människa hamnar i kris. Finns det närstående personer, familj, släkt och vänner kommer de också oundvikligen att drabbas av kris och sorg.

Döm då om min förvåning när jag läser om att man vill placera 20 000 oerfarna ungdomar inom omsorgen i Sverige. Förslaget går tvärt emot allt som vi står för och tror på. Våra medarbetare är så professionella att de säkerligen skulle göra allt de kan för att försöka ta hand om dessa ungdomar, men utan resurstillskott i verksamheten för handledning kommer det ofrånkomligen att påverka omsorgen negativt.

Ska man tolka S-satsningen välvilligt beror den troligen på att man väljer att likställa bemanning med kvalitet i omsorgen. Ytterligare en person ger ytterligare tid i omsorgen, är resonemanget. Men vi tar helt avstånd från att det skulle finnas något sådant samband. Bara rätt personer med rätt kompetens höjer kvaliteten i omsorgen. Fler av personer utan eller med fel kompetens försämrar kvaliteten.

Vilken annan bransch skulle behandlas på samma vis? I Sverige är det brist på kvalificerade maskinoperatörer, men inte skulle Socialdemokraterna föreslå att arbetslösa ungdomar ska pröva sig fram inom metallindustrin? Eller menar man att kvinnodominerande, icke-tekniska yrken kan fungerar på ett annat sätt?

De som arbetar i omsorgen förväntas kunna förhålla sig professionellt till de boende, närstående och deras relationer, livsval och behov. När äldreboendet blir en persons nya hem flyttar också familjerelationer, konflikter, glädjeämnen och besvikelser med in. Inte sällan blir medarbetarna på ett boende en ny kanal för kommunikation inom en familj i kris. Min uppfattning är att egenskaper som livserfarenhet, empati och nyfikenhet är synnerligen viktiga för att våra omsorgsmedarbetare ska kunna göra ett gott arbete. Att hantera människor i svåra kriser är knappast något som man låter någon utan kunskaper eller erfarenhet göra.

Regeringen vill avsätta 2,8 miljarder till det föreslagna trainee-programmet. Jag skulle istället vilja se en betydande omfördelning av de medlen så att Sveriges mest ambitiösa och skickliga undersköterskor och omsorgsarbetare kan få en strukturerad utveckling av sina förmågor.

Och i frågan om arbetstillfällen för unga människor: Jag lovar att mitt omsorgsföretag ska ta emot betydande mängd ungdomar som är intresserade av att arbeta med omsorg, men då måste de först ha en dokumenterad grundkompetens och lämplighet för yrket. I Sverige har vi valt ett statligt finansierat utbildningsystem. Vad vore väl mer lämpligt då än att låta undersköterskor grundutbilda sig i det system vi har med yrkesskolor? Sedan, när de har rätt grund att stå på, är de mer än välkomna att arbeta inom omsorgen.

Öppet brev till nya ministrarna på Socialdepartementet

Till:
Socialförsäkringsminister och chef för Socialdepartementet Annika Strandhäll,
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Hej Annika, Gabriel och Åsa!

Jag vill gratulera till era nya uppdrag som ministrar på Socialdepartementet! Många utmaningar ligger framför er i detta tunga ansvarsområde men också mycket spännande och roliga utmaningar. Eftersom ni är nya på jobbet i veckan vill jag bara passa på att hälsa er välkomna till omsorgsbranschen och som ledare på den privata sidan berätta om det viktigaste vi ser i vårt arbete: Att kvalitet skapas genom att lyssna på kunderna, vare sig det är en person med behov av stöd och omsorg, en närstående eller de beställande kommunerna och landstingen. Bara kunderna kan ge oss svar om vår kvalitet.

Vi på Frösunda är mycket positiva till att ni i regeringen vill satsa på kvalitet inom omsorgen. Kvalitet är och kommer alltid att vara vårt rättesnöre. Vi är angelägna om att även ni i regeringen bäddar för att satsa på kvalitet och innovation, för kundernas bästa.

Vi har bedrivit ansvarsfull omsorg för högsta möjliga livskvalitet de senaste 20 åren och vårt framgångsrecept har varit just att alltid lyssna på kunden först.

Våra grundvärderingar har visat sig hållbara och vi kommer fortsätta jobba utifrån dem: Respekt, att genom ett värdigt och individuellt bemötande skapa trygghet och glädje, engagemang, att bry oss om människor och känna stolthet över vad vi åstadkommer och nyfikenhet, att aktivt söka nya kunskaper som gör skillnad för våra kunder.

Läs gärna mer om våra hjärtefrågor, kvalitet och tjänster i vår Förtroenderedovisning där vi visar vår syn på kvalitet.

Länk: Förtroende genom mod och transparens

Hoppas att ni som politiska ledare inom det stora viktiga området kommer att stötta oss i vårt arbete!

Stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Susanne Sidén,
VD Frösunda Omsorg

Gör din röst hörd på söndag!

Med bara några dagar kvar till valet rasar debatterna som bäst i TV, radio, på twitter och vid fikaborden. En av de viktigaste frågorna handlar om hur vi vill att omsorgen ska fungera. Debattens vågor går höga och det är lätt att tappa sikte på målet. För oss på Frösunda är det målet en valutgång som ser till att varje individ i behov av omsorg får rätten att själva välja den.

Demokrati är viktigt och valfrihet är betydelsefull. Vi på Frösunda kämpar för allas rätt att få sina behov tillgodosedda och att delta. Ledstjärnan i vårt arbete är att alla – oavsett ålder, härkomst, funktionalitet – ska ha en naturlig plats i samhället. Att delta i vårt demokratiska val är därför en viktig beståndsdel i deltagandet och rätten att välja.

Så gör din röst hörd på söndag!

Samma kvalitet till lägre pris

Privat drift av äldreboenden är effektivare än kommunal egenregi, enligt ett unikt forskningsprojekt vid två äldreboenden i Östersund. Utan att kvaliteten blir sämre kan kostnaderna sänkas med 15-20 procent.

Så skriver Svenska Dagbladet om den så kallade Östersundsstudien, som kommit med sin andra delrapport. Fredrik Eklund på NHG säger till SvD att ”den privata aktören har bättre lösningar på att planera, schemalägga och bemanna verksamheten. Lägger man fokus där kan man få ner kostnaderna väsentlig utan att det går ut över vårdkvaliteten. Det skulle en kommun också kunna göra om man inte hade ett arv och massa traditioner att ta hänsyn till”.

Undersökningen i Östersund är unik och ger klara besked: Den privata aktören gör samma goda jobb, men till en kostnad som är 15-20 procent lägre.

Jag har följt Fredrik Eklund och NHGs arbete med stort intresse, och den visar svart på vitt det som vi på Frösunda redan vet av erfarenhet: Det är inte bemanningen som avgör kvaliteten. Östersundsstudien visar att den privata aktören arbetar med 15 procent lägre bemanning, medan nöjdheten hos både kunder och personal är lika hög som hos den kommunala aktören.

Vårt utrop i Förtroenderedovisningen 2014 är fortfarande aktuellt: Sluta prata bemanning! För kundernas bästa behöver vi istället prata om utrymmet för innovation, utveckling och affärsmässiga metoder som ger oss bättre omsorg för lägre pris.

Kundens makt: vår viktigaste valfråga

Jag fick frågan av Svenskt Näringsliv: Vilken är Frösundas viktigaste valfråga? För mig är svaret självklart: Vem ska ha makten över omsorgen – kunden!

Svenskt näringsliv: Kunden ska få bestämma

Som ett av de äldsta omsorgsföretagen i Sverige är det för oss en självklarhet att kunden ska få bestämma. När kunden får chansen att göra så kommer också kvalitetsfrågan att lösa sig. Det blir tydligt vem som får kunder, och vem som inte får det, och vi får en marknad som faktiskt reglerar sig själv.