I veckan kom rapporter om att arbetslöshet är orsaken bakom många självmord, så mycket som var femte. Att människan har en meningsfull sysselsättning kan gör enormt mycket för välbefinnandet – det kan alltså till och med vara skillnaden mellan liv och död.

En av våra kunder, Peter, gav en fin beskrivning av detta i Förtroenderedovisningen 2014. Han har ett arbete nu, och har återfått en känsla av meningsfullhet. Han säger: “Här känner man sig behövd eftersom man gör riktigt arbete, nåt som verkligen avlastar någon annans arbetsbörda. Som kanske bidrar till mindre stress hos någon annan. Det är viktigt, det borde alla människor få känna.”

Samtidigt hör vi om hur Japan tvingas föra in restriktioner på hur mycket japanerna får arbeta.
Trots att det anses fint att kunna arbeta hårt och ha hög arbetsmoral, leder det in absurdum till stress, utbrändhet, depression och ja, självmord.

Den extrema konstrasten – men med samma tragiska utgång – säger någonting om obalansen i vårt välfärdssamhälle. I båda fallen är det tydligt att det är rätt sysselsättning och rätt mängd sysselsättning som är nyckeln till välmående.