I USA finns begreppet ”health consumerism”, alltså hälsokonsumtion. Det är ett begrepp som syftar till att patienten har större medbestämmande i sin vård – en rörelse från ”doktorn säger, patienten gör” till en partnerskapsmodell.

Det kan tyckas självklart att kunden ska ha god kännedom och själv få vara med och bestämma om sin vård, och därför överflödigt att lyfta fram. Men jag vill slå ett extra slag för kundens rätt att mötas i sin önskan om vad som vore bäst för just henne. Och ”health consumerism” visar att det är en fråga som är aktuell i många delar av världen.

Det är faktiskt inte alla kunder som får ta del av sin egen omsorg, för att de inte orkar, eller vet att de får det. Eller i värsta fall; för att de inte tillåts. Men hos oss på Frösunda kunden ska ha makten att själva påverka sin omsorg – det är en del av vår hela verksamhetsidé!