Privat drift av äldreboenden är effektivare än kommunal egenregi, enligt ett unikt forskningsprojekt vid två äldreboenden i Östersund. Utan att kvaliteten blir sämre kan kostnaderna sänkas med 15-20 procent.

Så skriver Svenska Dagbladet om den så kallade Östersundsstudien, som kommit med sin andra delrapport. Fredrik Eklund på NHG säger till SvD att ”den privata aktören har bättre lösningar på att planera, schemalägga och bemanna verksamheten. Lägger man fokus där kan man få ner kostnaderna väsentlig utan att det går ut över vårdkvaliteten. Det skulle en kommun också kunna göra om man inte hade ett arv och massa traditioner att ta hänsyn till”.

Undersökningen i Östersund är unik och ger klara besked: Den privata aktören gör samma goda jobb, men till en kostnad som är 15-20 procent lägre.

Jag har följt Fredrik Eklund och NHGs arbete med stort intresse, och den visar svart på vitt det som vi på Frösunda redan vet av erfarenhet: Det är inte bemanningen som avgör kvaliteten. Östersundsstudien visar att den privata aktören arbetar med 15 procent lägre bemanning, medan nöjdheten hos både kunder och personal är lika hög som hos den kommunala aktören.

Vårt utrop i Förtroenderedovisningen 2014 är fortfarande aktuellt: Sluta prata bemanning! För kundernas bästa behöver vi istället prata om utrymmet för innovation, utveckling och affärsmässiga metoder som ger oss bättre omsorg för lägre pris.