Jag heter Susanne Sidén och är VD på Frösunda Omsorg – en verksamhet som startade med idén att alla har rätt att vara delaktiga i samhället. Den idén lever fortfarande och idag ger vi omsorg inom personlig assistans, äldreomsorg och olika former av boende och verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller i socialt utsatta situationer.

Det som motiverar mig att gå till jobbet varje dag är att vi gör skillnad. Skillnad för Marlene som har en funktionsnedsättning, för Ingrid som bor på ett äldreboende, för Bilal som har flytt från Algeriet och för många, många andra. Men vi kan fortfarande göra mer och det är kanske det som motiverar mig mest. För om alla människor, vare sig de är äldre, har en funktionsnedsättning eller är utsatta på något annat vis, ska kunna få en naturlig plats i samhället, måste vi förändra mycket: attityder, möjligheter, regler och synsätt. Och förändringsarbetet börjar nu.

Bloggen är ett forum för mig att delta i den aktuella debatten, att öppet få reflektera över vad som händer inom omsorgen, att aktivt föra en dialog om hur vi kan utveckla omsorgen så att den i första hand formas utifrån individens behov.