Att vistas bland djur ger bättre social utveckling för barn med autism, enligt en ny undersökning, skriver Medical News Today.

Djuren – och då särskilt hundars – positiva påverkan på människors välbefinnande har länge varit känt, men just denna undersökning från University of Missouri i USA, visar att vilka djur som helst ger förbättrad social förmåga hos autistiska barn. Husdjuren fungerar som ett ”socialt smörjmedel” för dem vars största svårighet ofta rör förmågan till ömsesidig kommunikation och social interaktion.

På Frösunda har vi tagit fasta på den viktiga närvaron av djur och driver sedan länge Activera hundcenter. Stället fungerar både som ett hunddagis och som daglig verksamhet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en plats att arbetsträna och utveckla sin självständighet på.